Optyka sportowa i natura

Nasza inwestycja w doświadczenie natury

Staramy się zbliżyć ludzi do świata przyrody.

Tworzymy doskonałe instrumenty optyczne, które przybliżają otaczający nas świat. Jednakże, nie chcemy się na tym zatrzymać. Naszym celem jest zaszczepienie w ludziach potrzeby obcowania z naturą. Dlatego też Leica bierze aktywny udział w wielu światowych projektach przyrodniczych.

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) to tradycyjna Brytyjska organizacja dedykowana ochronie terenów podmokłych oraz znajdujących się na nich różnych gatunków ptaków, takich jak na przykład biegus łyżkodzioby. Gatunek ten jest zagrożony kłusownictwem, zanieczyszczeniami oraz wydobyciem paliw kopalnych. Na świecie pozostało zaledwie 100 par lęgowych.

Leica wspiera WWT w ochronie zagrożonych gatunków dostarczając lornetki i lunety obserwacyjne osobom zajmującym się badaniem zagrożonych gatunków. 

https://www.wwt.org.uk/

Magic Safari Lodges

Magic Safari Lodges to jeden z najlepszych ośrodków myśliwskich i wędkarskich na świecie Miejsce to zostało stworzone w 2006 roku, a Leica jest jego oficjalnym partnerem. Osoby odwiedzające Magic Safari Lodges, mają okazję skorzystać z optyki sportowej Leiki: lornetek oraz lunet celowniczych Magnus. Ponadto w 2012 roku Leica była również jednym z głównych partnerów Magic Safari Lodges Challenge zorganizowanego w in Ferme de Mehaignoul w Belgii.

Góra