Optyka sportowa i natura

Nasza inwestycja w doświadczenie natury

Staramy się zbliżyć ludzi do świata przyrody.

Tworzymy doskonałe instrumenty optyczne, które przybliżają otaczający nas świat. Jednakże, nie chcemy się na tym zatrzymać. Naszym celem jest zaszczepienie w ludziach potrzeby obcowania z naturą. Dlatego też Leica bierze aktywny udział w wielu światowych projektach przyrodniczych.

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) to tradycyjna Brytyjska organizacja dedykowana ochronie terenów podmokłych oraz znajdujących się na nich różnych gatunków ptaków, takich jak na przykład biegus łyżkodzioby. Gatunek ten jest zagrożony kłusownictwem, zanieczyszczeniami oraz wydobyciem paliw kopalnych. Na świecie pozostało zaledwie 100 par lęgowych.

Leica wspiera WWT w ochronie zagrożonych gatunków dostarczając lornetki i lunety obserwacyjne osobom zajmującym się badaniem zagrożonych gatunków. 

https://www.wwt.org.uk/

Góra