Utwórz konto Leica, aby zarejestrować produkt Leica, zarejestruj się w planie fotograficznym Adobe Creative Cloud i zarządzaj subskrypcją Leica News.

Zarejestruj się teraz, aby zarządzać swoim profilem i preferencjami. Zarejestruj się już teraz

Rejestracja produktu

Zarejestruj swoje produkty na koncie Leica, aby korzystać z aktualizacji oprogramowania, instrukcji obsługi i nie tylko.

Adobe Creative Cloud

Zarejestruj swój aparat cyfrowy Leica i aktywuj członkostwo próbne w planie fotograficznym Adobe Creative Cloud. Twój osobisty kod uprawnia do 3-miesięcznego okresu próbnego w planie fotograficznym Adobe Creative Cloud, dającego dostęp do licznych narzędzi do przetwarzania obrazu i 20 GB przestrzeni dyskowej w chmurze.

Twój profil

Zarządzaj Leica News, aby dostosować otrzymywane informacje.

Góra