W ramach korzystania z tej strony internetowej gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane. Ochrona prywatności użytkowników naszej strony internetowej jest dla nas ważna, dlatego przedstawiamy poniżej informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy podczas odwiedzin naszej strony internetowej i w jaki sposób się z nimi obchodzimy. Strony internetowe firmy Leica Camera AG mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje tych stron.

1 Administrator / dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest firma Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar

Inspektor ochrony danych w firmie Leica Camera AG jest dostępny pod adresem: data-protection@leica-camera.com

2 GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Ogólne korzystanie ze strony internetowej

W ramach korzystania ze strony internetowej automatycznie zbieramy i zapisujemy określone dane. Są to: adres IP przypisany do danego urządzenia końcowego lub numer identyfikacyjny urządzenia, który jest niezbędny do przesyłania wywoływanych elementów (np. treści, tekstów, obrazów i informacji dotyczących produktów oraz plików udostępnianych do pobrania itd.), rodzaj urządzenia końcowego, URL uprzednio odwiedzonej strony internetowej, typ przeglądarki i system operacyjny oraz data i godzina odwiedzin.

Przetwarzanie tych danych ma na celu umożliwienie korzystania ze strony internetowej.

Przechowujemy te informacje maksymalnie przez miesiąc do celów identyfikacji i śledzenia nadużyć.

Ponadto niezwłocznie usuwamy lub anonimizujemy dane dotyczące użytkowania, w tym adresy IP, kiedy nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ jest ono niezbędne do udostępnienia strony internetowej użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz możliwości prawidłowego korzystania z serwisu, o ile nie istnieje przeważający interes osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Strony internetowe firmy Leica Camera AG mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje tych stron.

2.2 Konta użytkowników

Mogą Państwo utworzyć konto użytkownika, aby korzystać z dodatkowych funkcji strony internetowej, takich jak np. rejestracja produktu.

2.2.1 Members' Area

2.2.1.1 Rejestracja konta

Podczas tworzenia konta użytkownika muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe oraz poprawny adres e-mail i dane co najmniej jednego produktu, który znajduje się w Państwa posiadaniu. Dobrowolnie mogą Państwo podać dane dotyczące swojej branży i innych zainteresowań. Informacje te są zapisywane na danym koncie użytkownika.

Podczas tworzenia konta użytkownika podają Państwo swoje indywidualne hasło. Hasło to można zmienić.

Aby zalogować się na utworzone konto użytkownika, trzeba podać następujące dane:

  • dane identyfikacyjne użytkownika (adres e-mail wpisany podczas rejestracji),
  • hasło.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ jest ono wymagane dla zapewnienia użytkownikowi tej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usuwamy te dane, jeżeli zlecą Państwo usunięcie swojego konta użytkownika za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pisząc na adres customer.care@leica-camera.com.

2.2.1.2 Rejestracja produktu

Podczas tworzenia konta użytkownika muszą Państwo zarejestrować jeden zakupiony produkt Leica. Po utworzeniu konta użytkownika można w późniejszym czasie zarejestrować kolejne produkty. W tym celu zbieramy dane takie jak nazwa modelu i numer seryjny produktu oraz data zakupu. Można również dodać własne zdjęcie produktu. Zapisujemy te dane na Państwa koncie użytkownika.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ jest ono wymagane dla zapewnienia użytkownikowi tej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usuwamy te dane, jeżeli zlecą Państwo usunięcie swojego konta użytkownika za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod adresem customer.care@leica-camera.com.

2.2.1.3 Baza danych klientów

Dane przechowywane na Państwa koncie użytkownika zapisujemy również w naszej bazie danych klienta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ możemy wykazać prawnie uzasadniony interes ekonomiczny w optymalizacji naszej działalności sprzedażowej, o ile nie istnieje przeważający interes osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3 Zgoda na otrzymywanie newsletterów i innych reklam

Jeżeli udzielili Państwo zgody na otrzymywanie newsletterów i innych informacji reklamowych, to na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wykorzystujemy podane przez Państwa informacje (w tym dane, które zapisali Państwo na swoim koncie użytkownika) do przesyłania Państwu newslettera i innych informacji reklamowych – zgodnie z Państwa preferencjami – listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail, sms, mms, wiadomość w komunikatorze).

Państwa zgodę na otrzymywanie wspomnianych informacji weryfikujemy za pomocą tzw. metody double opt-in. Oznacza to, że na adres e-mail podany w ramach abonamentu wysyłamy Państwu prośbę o aktywne potwierdzenie zgody na otrzymywanie newslettera i innych treści reklamowych, zanim jeszcze zaczniemy je wysyłać. Informacje o potwierdzeniu wykorzystujemy w celu udokumentowania i w razie potrzeby udowodnienia Państwa zgody.

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres data-protection@leica-camera.com. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Jeżeli odwołają Państwo swoją zgodę, nie będziemy już wykorzystywać tych danych w celu przesyłania newslettera ani innych informacji reklamowych.

2.4 Prośby o kontakt i zapytania o usługi

Za pośrednictwem strony internetowej mogą Państwo przesyłać do nas ogólne prośby o kontakt, a także zapytania o określone usługi. Otrzymujemy w ten sposób Państwa adres e-mail. Mogą Państwo samodzielnie zdecydować, jakie dodatkowe dane udostępnią nam Państwo w ramach nawiązania kontaktu (np. treść wiadomości).

Dane te przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ jest ono wymagane do opracowania Państwa zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie usuwamy zapytanie w terminie trzech lat po upływie danego roku kalendarzowego.

2.5 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zwiększyć funkcjonalność naszej strony internetowej i ułatwić jej użytkowanie. Cookie to pliki tekstowe, które zawierają informacje. Są one zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych (komputerach lub urządzeniach mobilnych), podczas odwiedzin na naszej stronę internetowej, i nie wyrządzają w nich żadnych szkód.

Trwałe pliki cookie przechowują informacje, które mogą zwierać dane osobowe z Państwa przeglądarki. Mogą to być np.: Państwa zanonimizowany adres IP, typ urządzenia, domena, typ przeglądarki i używany język, system operacyjny, kraj i strefa czasowa, uprzednio odwiedzone strony internetowe lub informacje dotyczące interakcji z naszymi stronami, takie jak np. zwyczaje podczas przeglądania stron, zakupy i preferencje. Zastosowane na naszej stronie trwałe pliki cookie podlegają dodatkowym regulacjom zapisanym w punkcie 2.6.

Do utrzymania sesji logowania stosujemy tzw. sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to małe jednostki informacyjne, w których zapisany jest przypadkowo wygenerowany numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. W sesyjnym pliku cookie zapisana jest również informacja o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się z Members‘ Area zastosowane sesyjne pliki cookie są usuwane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych, ponieważ jest ono wymagane do zgodnego z przeznaczeniem i kompleksowego udostępniania strony internetowej oraz oferowanych przez nią funkcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy w danej przeglądarce. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie już zapisane na Państwa urządzeniu końcowym. Brak akceptacji plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony.

2.6 ANALIZA INTERNETOWA

2.6.1 Profile użytkowania

Podczas korzystania z naszej strony internetowej tworzymy za pomocą plików cookie profile użytkowania służące do badań rynkowych lub do zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania strony internetowej. Wykorzystujemy przy tym wyłącznie pseudonimowe dane dotyczące użytkowania. Są to w szczególności parametry służące do identyfikacji użytkownika (pseudonim) oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie użytkowania naszej strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim twardym dysku, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta Państwa przeglądarki. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie już zapisane na Państwa komputerze. Brak akceptacji plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zgodnym z zapotrzebowaniem kształtowaniu oraz analizie statystycznej naszej strony internetowej, a także pod warunkiem, że Państwa prawnie uzasadnione interesy nie mają charakteru nadrzędnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, § 15 ust. 3 niem. ustawy o telekomunikacji i mediach).

2.6.2 GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Zebrane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa skróconym adresem IP) są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Przesyłanie tych danych odbywa się na podstawie stosownego certyfikatu Tarczy Prywatności EU-USA, który jest do wglądu na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Google wykorzystuje te informacje, aby analizować Państwa odwiedziny na stronie internetowej, sporządzać raporty o aktywności na stronie dla operatorów stron oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej i z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli nakazują to przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje Państwa dane, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy internetowej, mogą Państwo wyłączyć Google Analytics za pomocą dodatku blokującego do przeglądarki. Dodatek ten można pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Mogą Państwo również zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim twardym dysku, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta Państwa przeglądarki. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie już zapisane na Państwa komputerze. Brak akceptacji plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony.

Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zgodnym z zapotrzebowaniem kształtowaniu, analizie statystycznej oraz efektywnej promocji naszej strony internetowej pod warunkiem, że Państwa uzasadnione interesy nie mają charakteru nadrzędnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, § 15 ust. 3 niem. ustawy o telekomunikacji i mediach).

2.6.4. 3. Piksel Facebooka

Ta strona wykorzystuje funkcję remarketingu „Piksel Facebooka” oferowaną przez Facebook Inc. („Facebook”). Narzędzie to pozwala prezentować osobom przeglądającym naszą stronę reklamy behawioralne („dodatki Facebooka”) podczas odwiedzin na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na stronie internetowej został zaimplementowany piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania strony internetowej do Państwa urządzenia końcowego zostaje przyporządkowany numer identyfikacyjny, przesyłany następnie do Facebooka. Kiedy odwiedzają Państwo portal Facebook, Facebook może rozpoznać Państwa urządzenie końcowe po numerze identyfikacyjnym i wyświetlić indywidualne reklamy. Jeżeli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, Facebook może otrzymać informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę i przyporządkować tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Państwu związanych z tym prawach i możliwościach ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby wyłączyć piksel Facebooka na naszej stronie internetowej ("Opt-out") należy kliknąć tutaj.

Aby włączyć piksel Facebooka na naszej stronie internetowej ("Opt-in") należy kliknąć tutaj.

Korzystanie z piksela Facebooka odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zgodnym z zapotrzebowaniem kształtowaniu, analizie statystycznej oraz efektywnej promocji naszej strony internetowej oraz pod warunkiem, że Państwa uzasadnione interesy nie mają charakteru nadrzędnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.7 Filmy wideo osadzone na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje osadzone filmy wideo ze strony należącej do Vimeo, Inc. vimeo.com oraz ze strony należącej do YouTube, LLC, youtube.com. Operatorem stron jest Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, Nowy Jork 10011, USA („Vimeo”) lub YouTube, LCC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Kiedy klikną Państwo w film wideo umieszczony na naszej stronie internetowej, zostanie utworzone połączenie z serwerami Vimeo lub YouTube. Serwer Vimeo lub YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo lub YouTube, Vimeo lub YouTube może bezpośrednio przyporządkować Państwa zwyczaje podczas przeglądania stron internetowych do Państwa osobistego profilu.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo i YouTube.

3 Inne rodzaje przekazywania danych

Oprócz innych przypadków opisanych w tej Polityce prywatności przekazywanie Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźniej zgody odbywa się tylko w następujących przypadkach:

Jeżeli jest to wymagane do wyjaśnienia niezgodnego z prawem lub niewłaściwego korzystania z serwisu lub dochodzenia na drodze prawnej, dane osobowe są przekazywane organom ścigania i w razie potrzeby poszkodowanym osobom trzecim. Ma to jednak miejsce, tylko jeżeli istnieją konkretne przesłanki świadczące o zachowaniu niezgodnym z prawem lub niewłaściwym. Przekazanie danych może nastąpić również w przypadku, gdy służy ono wyegzekwowaniu warunków użytkowania lub innych umów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem dotyczącym przetwarzania danych jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej i naszych serwisów oraz w razie potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jesteśmy również prawnie zobowiązani do udzielenia informacji na wezwanie określonych jednostek publicznych. Są to organy ścigania, urzędy, które ścigają wykroczenia zagrożone karą i urzędy skarbowe.

W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej opisanej w niniejszej Polityce Prywatności, na przykład w związku z obsługą klienta lub hostingiem usługi, musimy niekiedy polegać na związanych z nami umowami firmach obcych i zewnętrznych usługodawcach spoza UE lub EOG. W takich przypadkach informacje są przekazywane tym firmom lub osobom fizycznym w celu umożliwienia im dalszego ich przetwarzania. Aby zapewnić ochronę Państwa prywatności, starannie dobieramy i regularnie sprawdzamy zewnętrznych dostawców usług. Wolno im wykorzystywać dane wyłącznie do określonych przez nas celów. Ponadto zobowiązujemy ich w umowie do traktowania Państwa danych wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli jest to organ spoza UE lub EOG, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, na przykład poprzez zawieranie odpowiednich umów lub certyfikację odpowiedniej jednostki będącej odbiorcą danych.

W miarę rozwoju działalności struktura naszej firmy może się zmieniać, np. w wyniku zmiany formy prawnej, tworzenia, nabywania lub sprzedaży spółek zależnych, części spółek lub elementów firmy. W przypadku takich transakcji informacje dotyczące klienta są przekazywane wraz ze zbywaną częścią przedsiębiorstwa. Przekazując dane osobowe osobom trzecim w zakresie opisanym powyżej, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

4 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych. Jeżeli zachodzą stosowne okoliczności, mogą Państwo również skorzystać z następujących praw: 

  • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do sprostowania niepoprawnych danych osobowych, które Państwa dotyczą.
  • Prawo do usunięcia: Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, na przykład jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku dane są blokowane i jakiekolwiek przetwarzanie nie będzie możliwe. Prawo to istnieje w szczególności wówczas, jeżeli poprawność danych osobowych stanowi kwestię sporną między Państwem a nami.
  • Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jednak tylko jeżeli i na ile nam je Państwo dostarczyli.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, w których przetwarzamy dane w celu realizacji uzasadnionego interesu Leica Camera AG lub osób trzecich. Jeśli mogą Państwo podać taki powód, a my nie możemy się powołać na podlegający ochronie obligatoryjny interes leżący w dalszym przetwarzaniu, nie będziemy dalej przetwarzać tych danych w danym celu.

Nie narusza to innych praw sprzeciwu opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać od Leica Camera AG informację o danych zapisanych w odniesieniu do Państwa osoby lub mają pytania dotyczące ochrony danych w naszej firmie, prosimy o kontakt pocztą tradycyjną (Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar) lub mailowy na adres data-protection@leica-camera.com. Po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie usuwamy zapytanie w terminie trzech lat po upływie danego roku kalendarzowego.

W dowolnym momencie mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

5 Usunięcie danych

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane, jeżeli nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów lub jeżeli nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich dalszego przechowywania; w tym ostatnim przypadku blokujemy Państwa dane na potrzeby innego rodzaju przetwarzania.

6 Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności jest zawsze aktualna. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niej zmian od czasu do czasu oraz do aktualizacji informacji dotyczących zmian w przetwarzaniu Państwa danych. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa oddzielnie. Aktualną wersję Polityki prywatności można zawsze znaleźć na stronie https://leica-camera.com/data-protection.

Góra